Fragrance Sticks - Vallen Living - Interieur & advies Spring naar content

The Iconic Collection

Fragrance Sticks

€47,95

Onze Fragrance Sticks geven uw inrichting echt een persoonlijke touch. De naam Walk in the Woods zegt alles: de geur van citrus, verse bloemen, amber en warme, houtachtige aroma’s. Daarnaast staat het prachtig in ieder interieur.

Explosie van geuren

Onze Fragrance Sticks geven uw inrichting echt een persoonlijke touch. De naam Walk in the Woods zegt alles: de geur van citrus, verse bloemen, amber en warme, houtachtige aroma’s. Daarnaast staat het prachtig in ieder interieur.

Alleen de allerbeste

Waarschuwing:  Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij huid of oog irritatie: een arts raadplegen.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu.

Bevat: citral, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol), 2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis), 7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene, limonene, linalool, l-beta-pinene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Uw bestelling

U kunt uw bestelling bij ons komen ophalen in de showroom in Harmelen. De artikelen kunnen helaas niet retour.